Naše projekty

Autobusová nádraží pro 21.století

Bouřlivý rozvoj individuální automobilové dopravy přináší vedle nebývalé mobility obyvatel také narůstající problémy. Přetížená dopravní infrastruktura, snižování dopravního výkonu v aglomeracích či klimatická prognóza tak znovu posilují význam hromadné přepravy osob. Uvědomujeme si globální souvislosti těchto trendů, snažíme se jim porozumět a vycházet jim vstříc.
Řada autobusových nádraží byla postavena v 80.letech minulého století v radikálně odlišných ekonomických a společenských podmínkách. Jejich úroveň neodpovídá soudobým požadavkům kulturního cestování. Proto jsme před několika lety přistoupili k jejich postupné modernizaci s cílem zefektivnit provoz a maximálně zkvalitnit služby poskytované nejen cestující veřejnosti, ale i dopravcům.
V  tomto duchu  byla  zrekonstruována  v  moravskoslezském  kraji  autobusová nádraží v Ostravě, Novém Jičíně a Kopřivnici, v olomouckém kraji autobusová nádraží v Olomouci a Jeseníku. Podíleli jsme se po stránce organizace dopravy a provozu na výstavbě nového autobusového nádraží v Přerově ve spolupráci se statutárním městem Přerov.

Informační systém

Provoz a všechny související služby autobusových nádraží zajišťuje správa autobusových nádraží (SAN) ČSAD Ostrava a.s. Jedním z prvků podporujících komfort cestování je existence jednotného, intuitivního a moderního informačního systému na všech spravovaných autobusových nádražích.
Kvalitní informační systém zajišťuje bezproblémovou komunikaci dopravců s cestující veřejností a účinně podporuje prodej doplňkových služeb. Informační systém zahrnuje označník stanoviště s jízdním řádem a zjednodušeným jízdním řádem, centrální informační tabule s jízdními řády a seznamy odjezdů, informační kancelář s přepážkovou i telefonickou informační službou na platformě celostátního informačního systému a databáze IDOS, automatický místenkový rezervační systém AMS (na vybraných nádražích), plán autobusového nádraží s přehlednou navigací stanovišť, umístěný při vstupu do areálu autobusového nádraží, elektronické informační panely a vyhlašování odjezdů a příjezdů.

Virtuální informační kancelář

Virtuální informační kancelář umožní neomezenou dostupnost informací o autobusových a vlakových spojích a provozu MHD v celé České republice prostřednictvím jediného telefonního čísla. Realizace spočívá ve sdružení telefonních linek všech informačních kanceláří ČSAD Ostrava a.s. v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a vytvoření jediného informačního call centra.

Zázemí pro dopravce

Pro řidiče a další pracovníky dopravce nabízejí autobusová nádraží pohodlné zázemí (sociální zařízení, sprchy, odpočívárnu). Řidiči mohou využít služeb pro cestující. Na vybraných autobusových nádražích nebo v jejich blízkosti je k dispozici i technický servis vozidel.


     
ČSAD Ostrava a.s.

Služby

Pro cestující veřejnost - čekárny, informační kancelář, předprodej místenek v systému AMS, úschovna zavazadel, rychlé občerstvení, veřejné WC. Více o službách ...

Pro dopravce - užívání autobusových nádraží, informace o autobusových spojích, zahrnutí do informačního systému AN. Více o službách ...

Tiskové zprávy

14.08.2017 informace o fúzi společností ČSAD Ostrava a.s. a ČSAD REALITY Ostrava a.s. -  K 1.7.2017 došlo k fúzi společností ČSAD REALITY Ostrava a.s. a ČSAD Ostrava a.s. s cílem zvýšení efektivity podnikatelských procesů a úspory nákladů. Na nástupnickou společnost ČSAD Ostrava a.s. přechází ze zaniklé společnosti ČSAD REALITY Ostrava a.s. veškeré jmění i podnikatelské aktivity.

15.10.2012 Ukončení realizace projektu „Ucelené vzdělávání zaměstnanců ČSAD Ostrava a. s.“ - V lednu 2011 byly zahájeny kurzy pro zaměstnance společnosti, které byly zaměřeny na zlepšení dovedností v oblasti komunikace, PC dovedností, a znalostí anglického jazyka. Dále byly naplánovány kurzy, které byly zaměřeny na změny v legislativě a účetnictví.

Více informací najdete zde
Více tiskových zpráv...

Provozujeme

ČSAD provozuje devět autobusových nádraží - ÚAN Ostrava, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Uničov, Litovel, Šumperk, Jeseník.

Kromě toho společnost spravuje další provozovny - Nový Jičín, Lipník nad Bečvou, Kopřivnice, Přerov, Šumperk, Vítkov a Olomouc. Více o společnosti...

Created by User Technologies s.r.o., Powered by Seed CMS. ČSAD Ostrava a.s.